BESTIL TILBUD
77 34 80 08

Rejseinfo

Rejseinfo

Rejsebetingelser

Læs Asien Ekspertens rejsebetingelser, inden du accepterer din rejse.
Er der noget, du er i tvivl om, skal du ikke tøve med at kontakte os.

Generelle betingelser

Betingelserne gælder ved køb af pakkerejser og turistmæssige ydelser købt alene af en rejsekonsulent hos Asien Eksperten/USATours.dk ApS, beliggende på Spotorno Allé 2, 2630 Taastrup (i det følgende Asien Eksperten).

Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning:

  • Transport (f.eks. flybilletter, transfer, bådture mv.)
  • Indkvartering (f.eks. hoteller, gæstehuse, bungalows mv.)
  • Anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen (f.eks. yogakursus, dykning, krydstogt mv.)

Selvom forskellige ydelser købt hos Asien Eksperten faktureres på forskellige tidspunkter, er de en del af en samlet pakkerejse, der er dækket ind under pakkerejseloven og Rejsegarantifonden. Ved salg af pakkerejser er Asien Eksperten den tekniske arrangør i henhold til pakkerejseloven.

Ved salg af turistmæssige ydelser købt alene (f.eks. flybilletter købt alene eller hotelophold købt alene), agerer Asien Eksperten alene agent for det pågældende flyselskab, hotel mv. I dette tilfælde er kunden ikke dækket af pakkerejseloven eller Rejsegarantifonden.

1. Aftaleindgåelse
Alle tilbud er sammensat på baggrund af øjeblikspriser, som Asien Eksperten ikke kan garantere. Asien Eksperten er kun bundet af tilbuddet, såfremt elementer i tilbuddet såsom flybilletter og hoteller stadig er tilgængelige, når kunden accepterer.

Aftaleforholdet mellem kunden og Asien Eksperten er bindende ved kundens mundtlige eller skriftlige accept af tilbuddet. Ved accept af rejsen forpligter kunden sig til at betale rejsens fulde pris, uanset om rejsen afbestilles eller gennemføres. Priserne i tilbuddet kan kun garanteres ved rettidig betaling.

Skulle Asien Eksperten være nødt til at foretage ændringer i din rejse, når vi booker den, hører du fra os med det samme. I sådan et tilfælde vil vi gøre, hvad vi kan, for at give dig et lige så godt eller bedre alternativ end det aftalte. Er alternativet ikke tilfredsstillende for dig, har du ret til at ophæve aftalen.

2. Pris
Rejsens pris omfatter de elementer i tilbuddet, som kunden har ønsket at få sammensat, samt lovpligtig afgift til Rejsegarantifonden. Medmindre andet er aftalt, er skatter, afgifter, gebyrer, alle transfers og morgenmad på hoteller også inkluderet i rejsens pris.

I enkelte situationer er ekstra opredninger ikke inkluderet i prisen, da disse ikke altid kan bookes hjemmefra. I dette tilfælde vil din rejsekonsulent have gjort opmærksom på det.

3. Betaling

Frist for betaling af depositum vil fremgå af bestillingsbekræftelsen. Hele rejsens pris skal være betalt senest 60 dage før afrejse, med mindre andet er aftalt. Misligholdes aftalen, for så vidt angår hele eller dele af betalingen, har Asien Eksperten ret til at betegne rejsen som annulleret og derfor afbestille rejsen. I sådanne tilfælde har Asien Eksperten ret til betaling af det beløb, som den rejsende ville miste jf. reglerne i afsnit 6, såfremt denne afbestilte rejsen på dagen for den manglende betaling.

Billetter og øvrige rejsedokumenter vil blive fremsendt pr. e-mail senest 14 dage før afrejse.

4. Prisændringer efter aftalens indgåelse
Asien Eksperten kan indtil 20 dage før afrejse forhøje den aftalte pris for rejsen som følge af ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser samt skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser såsom lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter.

Asien Eksperten har valgt ikke at udnytte muligheden for at forhøje den aftalte pris for rejsen ved ændringer i valutakurser, som er anvendt ved beregningen af den aftalte pris.

5. Kundens mulighed for ændringer
Pakkerejser og turistmæssige ydelser købt alene kan ændres senest 60 dage før afrejse mod et ekspeditionsgebyr på DKK 500 pr. person, hvis den ønskede ændring er mulig. Ændringer senere end 60 dage før afrejse følger reglerne for afbestilling. Se pkt. 6.

Asien Eksperten har ingen ændringsret i forhold til de anvendte flyselskaber. Derfor kan kunden ikke i noget tilfælde ændre flybilletter. Det gælder både flybilletter købt alene og flybilletter, der er købt som en del af en pakkerejse.

OBS: Såfremt Asien Ekspertens ændringsret over for tredjemand (f.eks. hoteller, transportselskaber, turoperatører mv.) er strengere end her anført, vil kundens ændringsret være begrænset yderligere i overensstemmelse hermed. Hvis for eksempel den ønskede ændring vedrører et ikke-refunderbart hotel, har Asien Eksperten ikke mulighed for at foretage ændringen. Asien Eksperten hjælper gerne med at finde et andet hotel, men kunden hæfter selv for de yderligere omkostninger.

6. Kundens mulighed for afbestilling
Kunden har mulighed for at afbestille sin rejse efter nedenstående betingelser. For at afbestille rejsen skal Asien Eksperten have en skriftlig meddelelse indeholdende navn, bookingnummer og et klart ønske om, at kunden ønsker at afbestille.

  • Ved afbestilling før restbetalingsdato mister kunden sit depositum
  • Ved afbestilling efter restbetalingsdato mister kunden hele rejsens pris

Såfremt Asien Ekspertens afbestillingsret over for tredjepart (f.eks. hoteller, biludlejningsfirmaer mv.) er begrænset, vil kundens afbestillingsret være begrænset yderligere i overensstemmelse hermed.

Asien Eksperten har ingen afbestillingsret i forhold til de anvendte flyselskaber, og flybilletter kan derfor i intet tilfælde afbestilles af kunden. Dette gælder både flybilletter købt alene og flybilletter, der er købt som en del af en pakkerejse.

Pakkerejser kan endvidere afbestilles, hvis der inden for 14 dage før afrejse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder. I et sådan tilfælde har kunden krav på tilbagebetaling af rejsens fulde pris, medmindre kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med de pågældende omstændigheder, eller omstændighederne var alment kendt.

Asien Eksperten anbefaler altid at tegne en afbestillingsforsikring og tilbyder en sådan ved bestilling af rejsen.

7. Asien Ekspertens mulighed for ændringer og aflysning
Ændres eller aflyses en pakkerejse inden afrejse, vil kunden hurtigst muligt modtage besked herom. Aflyser Asien Eksperten en pakkerejse, uden at det er kundens ønske, eller ønsker kunden ikke at deltage i rejsen som følge af væsentlige ændringer, har kunden ret til at hæve aftalen. I dette tilfælde har kunden ret til at få tilbagebetalt 100 % af det betalte beløb eller deltage i en anden rejse efter eget valg, såfremt Asien Eksperten uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette, jf. pakkerejselovens § 16.

Ved turistmæssige ydelser købt alene agerer Asien Eksperten udelukkende som agent for de anførte flyselskaber, hoteller mv. Asien Eksperten er derfor ikke ansvarlig for forsinkelser, ændringer, aflysninger e.l., og kunden henvises til at rette henvendelse direkte til flyselskabet, hotellet mv.

Ved væsentlige ændringer eller aflysninger i rejsen vil Asien Eksperten tage kontakt til kunden via e-mail eller sms. Det er derfor vigtigt, at kunden tjekker sin e-mail og telefon regelmæssigt. Det gælder både før afrejse og under rejsen.

8. Kundens forpligtelser
Kunden er straks efter modtagelse af rejsedokumenter forpligtet til at kontrollere korrektheden af oplysningerne i rejsedokumenterne, herunder at for- og efternavn(e) er korrekt og stemmer overens med det anførte navn i passet. Ukorrekt navn kan føre til afvisning ved check-in i flyet eller ved grænsekontrol. Asien Eksperten påtager sig intet ansvar for de følger, ukorrekte oplysninger måtte medføre.

Kunden er forpligtet til at kontrollere, at tilbuddet, bookingdokumentet og fakturaen stemmer overens med ønsker og forventninger. Det er kundens ansvar at kontrollere korrektheden af samtlige detaljer i rejsens elementer såsom hoteller, værelsestyper, opredninger, transfers, afhentningssted, datoer, tidspunkter mv.

Kunden er selv ansvarlig for forhold vedrørende pas, visum, sundhedsmæssige forhold, vaccinationer mv., der skal være opfyldt, for at rejsen kan gennemføres. Gennemføres en rejse ikke pga. manglende rejsedokumenter, ugyldigt pas eller manglende vaccinationsattester, kan kunden ikke kræve refusion for de uudnyttede ydelser eller erstatning. Det samme gælder, hvis kunden udebliver fra en rejse eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt.

9. Pas, visum, vaccinationer etc.

Alle rejsende til de udbudte asiatiske lande skal have et gyldigt pas med en udløbsdato mindst 6 måneder efter hjemrejse.

Derudover skal den rejsende have visum til de lande, som kræver det. Det er kundens eget ansvar at undersøge, om de(t) pågældende land(e) på rejsen kræver visum for danske statsborgere. Asien Eksperten kan ikke søge visum for kunden, men henviser til Udenrigsministeriet for at se, hvilke visumregler der gælder.

Har den rejsende ikke dansk pas, skal dette oplyses til Asien Eksperten ved bestillingen, således at Asien Eksperten kan vejlede kunden og i øvrigt henvise denne til selv at søge oplysninger om de for rejsen krævede formaliteter hos sit lands ambassade eller konsulat.

Det er kundens ansvar at undersøge, hvilke vaccinationer der er nødvendige på rejser til de(t) pågældende land(e). Asien Eksperten kan ikke oplyse, hvilke vaccinationer kunden skal have, men henviser til Statens Serum Institut.

Undlades afgørende oplysninger om pas, visum og sundhed over for Asien Eksperten, har Asien Eksperten intet ansvar for de følger, evt. manglende indrejsedokumenter, vaccinationer mv. måtte medføre for den rejsende.

10. Rejse- og afbestillingsforsikring
Asien Eksperten anbefaler, at kunden tegner en afbestillingsforsikring, samtidig med at rejsen bliver bestilt for at være bedst muligt dækket i forhold til den pågældende rejse. Forsikringen dækker i tilfælde af sygdom mv. Afbestillingsforsikring kan bestilles gennem Asien Eksperten i samarbejde med Europæiske Rejseforsikring eller Gouda Rejseforsikring. Vilkårene for afbestillingsforsikringen fremgår af forsikringsselskabernes forsikringsvilkår.

Den almindelige danske sygesikring dækker ikke uden for Europa. Asien Eksperten anbefaler derfor, at kunden også tegner en rejseforsikring, der dækker udgifter til lægebehandling, sygeledsagelse/-tilkaldelse, erstatningsrejse, stjålet eller beskadiget bagage, bagageforsinkelse, hjemkaldelse, evakuering mv.

Rejseforsikring kan op til 4 dage før afrejse bestilles gennem Asien Eksperten i samarbejde med Europæiske Rejseforsikring eller Gouda Rejseforsikring. Vilkårene for rejseforsikringen fremgår af forsikringsselskabernes forsikringsvilkår.

11. Flytider i rejseplan og billet
De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider.

Efter udsendelse af flybilletter og rejsebevis kan der forekomme tidsændringer, og kunden skal derfor altid kontrollere afgangstiderne og -stederne. Det kan kunden gøre på flyselskabets hjemmeside eller på Travelport ViewTrip.

12. Check-in tid/mødetid
Check-in tid fremgår af rejseplanen. Det anbefales, at kunden i god tid tjekker de aktuelle check-in tider for samtlige flyvninger på rejsen. For oversøiske rejser er check-in tid altid minimum 2 timer før afgang.

13. Sædevalg
Specifikke sædevalg kan ikke garanteres på nogen flyklasser, medmindre andet er aftalt, eller kunden har betalt for det.

14. Bagageregler
Indtjekket bagage er altid inkluderet, medmindre andet er aftalt. Det er op til kunden at tjekke, hvilke bagageregler det enkelte flyselskab har.

15. Reklamation
Oplever kunden fejl eller mangler i pakkerejsen, er kunden forpligtet til at gøre Asien Eksperten, flyselskabet, hotellet mv. opmærksom på dette hurtigst muligt efter, at fejlen eller manglen er konstateret. Oplyser kunden ikke om fejlen eller manglen inden for rimelig tid, frafalder retten til at gøre krav gældende.

Er pakkerejsen mangelfuld, og er den oplyst rettidigt, kan kunden jf. pakkerejsens § 23 kræve, at Asien Eksperten retter op på manglen, medmindre det er umuligt eller vil koste Asien Eksperten et uforholdsmæssigt beløb, taget manglens omfang i betragtning.

Afhjælpes en fejl eller mangel inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for kunden, kan kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen. Kan Asien Eksperten ikke rette op på manglen, har kunden ret til et forholdsmæssigt afslag i prisen.

Påvirker manglen pakkerejsen væsentligt, har kunden ret til at ophæve aftalen og få samtlige beløb tilbagebetalt.

Opdager kunden fejl eller mangler før afrejse, skal henvendelse rettes til Kundeservice på customer@asieneksperten.dk eller 30 87 28 72.

Opdager kunden fejlen eller manglen under rejsen, henviser vi til vores særlige nødtelefon.

Reklamationer vedrørende turistmæssige ydelser købt alene fremsættes direkte over for flyselskabet, hotellet mv., idet Asien Eksperten alene agerer som agent for de anførte flyselskaber, hoteller mv. og ikke er ansvarlig for mangler, aflysninger, ændringer mv.

16. Asien Ekspertens ansvar
Asien Ekspertens ansvar over for kunden er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastsat i de internationale konventioner (f.eks. Warszawa-konventionen om international luftbefordring og Athen-konventionen om befordring til søs af passagerer og deres bagage).

Asien Eksperten er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for tab som følge af aflysninger, ændringer, mangler mv., når

  1. aflysningen skyldes, at antallet af tilmeldte til en pakkerejse (grupperejse) er mindre end et angivet minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden inden en angivet frist.
  2. aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes kundens egne forhold.
  3. aflysningen, den manglende opfyldelse eller manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået eller afbødet af Asien Eksperten eller nogen, Asien Eksperten er ansvarlig for.
  4. aflysningen, den manglende opfyldelse eller manglen skyldes udefrakommende omstændigheder, som Asien Eksperten eller nogen, Asien Eksperten er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet.

I alle andre tilfælde end ved pakkerejser (f.eks. flybilletter, hotelophold eller andre turistmæssige ydelser købt alene) agerer Asien Eksperten alene som agent for de anførte flyselskaber, hoteller mv. Asien Eksperten er derfor ikke erstatningsansvarlig for forsinkelser, ændringer, aflysninger, mangler eller lignende, og kunden henvises til at rette henvendelse direkte til flyselskabet, hotellet mv.

Tillæg i forbindelse med COVID-19: Asien Eksperten gør opmærksom på, at der på alle eller næsten alle destinationer gælder lovbestemmelser og/eller restriktioner relateret til COVID-19. USA Tours har ikke pligt til yderligere at uddybe specifikt, hvilke regler der gælder.

Det er kundens pligt at tilvejebringe relevant og gyldig dokumentation i overensstemmelse med destinationens retningslinjer. Asien Eksperten kan ikke være instans for validering af kundens dokumenter.

Asien Eksperten anbefaler kunden at finde mere information ved relevant kilde, f.eks. på Udenrigsministeriets hjemmeside.

17. Bagageopbevaring
Opbevaring af bagage i hotellers opbevaringsrum er altid på eget ansvar. Beskadiget eller bortkommet bagage erstattes ikke af Asien Eksperten.

18. Øvrige betingelser
Der tages forbehold for trykfejl.

19. Tvister
Hvis en tvist ikke kan løses mellem parterne, kan kunden indbringe sagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

20. Lovvalg og værneting
Ethvert krav mod Asien Eksperten behandles i henhold til dansk ret ved Københavns Byret.

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål vedrørende vores generelle betingelser.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.