BESTIL TILBUD
77 34 80 08

Rejseinfo

Rejseinfo

Generelle betingelser

Læs Asien Ekspertens betingelser grundigt, inden du accepterer din rejse.
Er der noget, du er i tvivl om, skal du ikke tøve med at kontakte os.

Generelle betingelser

Bestemmelserne regulerer aftaleforholdet mellem Asien Eksperten (i det følgende benævnt som Asien Eksperten eller rejsearrangøren) og kunden, som køber en pakkerejse eller anden turistmæssig ydelse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven. Betingelserne er udarbejdet i henhold til retningslinjer fra Danmarks Rejsebureau Forening.

Asien Eksperten er del af Primo Tours A/S, der er teknisk arrangør af alle pakkerejser købt hos Asien Eksperten. Pakkerejser er dækket ved Rejsegarantifonden, hvor Primo Tours har medlemsnummer 2187.

Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning:

  • Transport (f.eks. flybilletter, transfer mv.)
  • Indkvartering (f.eks. hoteller, lodges mv.)
  • Anden turistmæssig ydelse

Ved “anden turistmæssig ydelse” menes ydelser, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen (f.eks. aktiviteter, guidede ture, billet til kulturelle institutioner, dykning, greenfee til golf mv.)

Selvom forskellige ydelser købt hos Asien Eksperten faktureres på forskellige tidspunkter, er de en del af en samlet pakkerejse, der er dækket ind under pakkerejseloven og Rejsegarantifonden.

Ved salg af turistmæssige ydelser købt alene (f.eks. flybilletter købt alene eller hotelophold købt alene), agerer Asien Eksperten alene agent for det pågældende flyselskab, hotel mv. I dette tilfælde er kunden ikke dækket af pakkerejseloven eller Rejsegarantifonden.

 

1. Aftaleindgåelse

Alle tilbud er sammensat på baggrund af øjeblikspriser, som Asien Eksperten ikke kan garantere. Asien Eksperten er kun bundet af tilbuddet, såfremt de enkelte elementer i tilbuddet såsom flybilletter og hoteller stadig er tilgængelige, når kunden accepterer tilbuddet.

Aftaleforholdet mellem kunden og Asien Eksperten er bindende ved kundens accept af tilbuddet. Ved accept af rejsen forpligter kunden sig til at betale rejsens fulde pris, uanset om rejsen afbestilles eller gennemføres. Priserne i tilbuddet kan kun garanteres ved rettidig betaling.

Skulle Asien Eksperten være nødt til at foretage ændringer i din rejse, når vi booker den, hører du fra os med det samme. I sådan et tilfælde vil vi gøre, hvad vi kan, for at give dig et lige så godt eller bedre alternativ end det aftalte. Er alternativet ikke tilfredsstillende for dig, har du ret til at ophæve aftalen.

 

2. Pris

Rejsens pris omfatter de elementer i tilbuddet, som kunden har ønsket at få sammensat, samt lovpligtig afgift til Rejsegarantifonden.

Generelt gælder det, at den samlede pris er inklusive skatter og afgifter, men kan være eksklusiv lokale skatter, resort fees og drikkepenge, som ikke kan forudbetales.

Morgenmad er som udgangspunkt inkluderet, men ellers er forplejning ekskluderet, medmindre andet er aftalt.

 

3. Betaling

Depositum skal betales ved accept af rejsen. Hele rejsens pris skal være betalt senest 60 dage før afrejse, medmindre andet er aftalt.

Misligholdes aftalen, for så vidt angår hele eller dele af betalingen, har Asien Eksperten ret til at betegne rejsen som annulleret og derfor afbestille rejsen. I sådanne tilfælde har Asien Eksperten ret til betaling af det beløb, som den rejsende ville miste jf. reglerne i afsnit 6, såfremt kunden afbestilte rejsen på dagen for den manglende betaling.

 

4. Prisændringer efter aftalens indgåelse

Asien Eksperten kan indtil 20 dage før afrejse forhøje den aftalte pris for rejsen som følge af ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser samt skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser såsom lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter.

Asien Eksperten har valgt ikke at udnytte muligheden for at forhøje den aftalte pris for rejsen ved ændringer i valutakurser, som er anvendt ved beregningen af den aftalte pris.

 

5. Kundens mulighed for ændringer

Pakkerejser og turistmæssige ydelser købt alene kan ændres frem til afrejse, såfremt den ønskede ændring er mulig. Kunden hæfter for eventuelle meromkostninger forbundet med ændringer, samt et eventuelt ekspeditionsgebyr på DKK 500 pr. person.

Tilkøb anses ikke som ændringer, og disse kan derfor foretages uden ekspeditionsgebyr helt frem til afrejse, såfremt tilkøbet er tilgængeligt.

Asien Eksperten har ingen ændringsret i forhold til de anvendte flyselskaber. Derfor kan kunden ikke i noget tilfælde ændre flybilletter. Det gælder både flybilletter købt alene og flybilletter, der er købt som en del af en pakkerejse.

OBS: Såfremt Asien Ekspertens ændringsret over for tredjepart (f.eks. hoteller, biludlejningsfirmaer mv.) er begrænset, vil kundens ændringsret være begrænset yderligere i overensstemmelse hermed.

Hvis for eksempel den ønskede ændring vedrører et ikke-refunderbart hotel, har Asien Eksperten ikke mulighed for at foretage ændringen. Asien Eksperten hjælper gerne med at finde et andet hotel, men kunden hæfter selv for de yderligere omkostninger.

 

6. Kundens mulighed for afbestilling

Kunden har mulighed for at afbestille sin rejse efter nedenstående betingelser. For at afbestille rejsen skal kunden sende Asien Eksperten besked herom på mail indeholdende navn og bookingnummer.

  • Ved afbestilling før restbetalingsdato mister kunden sit depositum*
  • Ved afbestilling efter restbetalingsdato mister kunden hele rejsens pris

*Såfremt Asien Ekspertens afbestillingsret over for tredjepart (f.eks. hoteller, biludlejningsfirmaer mv.) er begrænset, vil kundens afbestillingsret være begrænset yderligere i overensstemmelse hermed.

Asien Eksperten har ingen afbestillingsret i forhold til de anvendte flyselskaber, og flybilletter kan derfor i intet tilfælde afbestilles af kunden. Dette gælder både flybilletter købt alene og flybilletter, der er købt som en del af en pakkerejse.

Kunden kan uden at betale gebyr afbestille en pakkerejse inden for 14 dage før afrejse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.

For at kunden kan afbestille uden at betale gebyr, skal de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder ud fra en objektiv vurdering gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv.

Se mere hos Udenrigsministeriet og Statens Serum Institut.

Kunden har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra rejsearrangøren.

Den gebyrfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte eller burde kende den pågældende begivenhed, eller begivenheden i øvrigt var almindeligt kendt.

Kan kunden ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler øverst i pkt. 6.

 

7. Asien Ekspertens mulighed for ændringer og aflysning

Aflyser Asien Eksperten en pakkerejse, uden at det er kundens ønske, eller ønsker kunden ikke at deltage i rejsen som følge af væsentlige ændringer, har kunden ret til at hæve aftalen. I dette tilfælde har kunden ret til at få tilbagebetalt 100 % af det indbetalte beløb eller deltage i en anden rejse efter eget valg, såfremt Asien Eksperten uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette, jf. pakkerejselovens § 16.

Ved turistmæssige ydelser købt alene agerer Asien Eksperten udelukkende agent for de anførte flyselskaber, hoteller mv. Asien Eksperten er derfor ikke ansvarlig for forsinkelser, ændringer, aflysninger e.l., og kunden henvises til at rette henvendelse direkte til flyselskabet, hotellet mv.

Ved væsentlige ændringer eller aflysninger i rejsen vil Asien Eksperten tage kontakt til kunden hurtigst muligt via email og/eller telefon. Det er derfor vigtigt, at kunden tjekker sin e-mail og telefon regelmæssigt. Det gælder både før afrejse og under rejsen.

 

8. Kundens forpligtelser

Kunden er straks efter modtagelse af rejsedokumenter forpligtet til at kontrollere korrektheden af oplysningerne i rejsedokumenterne, herunder at for- og efternavn(e) er korrekt og stemmer overens med det navn, der står i passet.

Ukorrekt navn kan føre til afvisning ved check-in i flyet eller ved grænsekontrol. Asien Eksperten påtager sig intet ansvar for de følger, ukorrekte oplysninger måtte medføre.

Kunden er forpligtet til at kontrollere, at tilbuddet, bookingdokumentet og fakturaen stemmer overens med den bestilte rejse. Det er kundens ansvar at kontrollere korrektheden af samtlige detaljer i rejsens elementer såsom fly, destinationer, hoteller, værelsestyper, forplejning, transfers, aktiviteter, datoer, tidspunkter mv.

Kunden er selv ansvarlig for alle forhold vedrørende pas, visum, sundhedsmæssige forhold, vaccinationer mv., der skal være opfyldt, for at rejsen kan gennemføres.

Asien Eksperten kan ikke rådgive om vaccination. Det er kundens ansvar at søge information ved de relevante myndigheder såsom egen læge, Udenrigsministeriet og Statens Serum Institut.

OBS: I forbindelse med COVID-19 er det således kundens eget ansvar at have fremskaffet de påkrævede rejsedokumenter, vaccinationsattester, testresultater o.l. krav til indrejse på den pågældende destination.

Gennemføres en rejse ikke pga. manglende rejsedokumenter, ugyldigt pas, manglende vaccinationsattester eller manglende visum, kan kunden ikke kræve refusion for de uudnyttede ydelser eller erstatning.

Det samme gælder, hvis kunden møder for sent/udebliver fra en rejse eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt.

 

9. Afbestillings- og rejseforsikring

Asien Eksperten anbefaler altid, at kunden tegner en afbestillingsforsikring, for at være bedst muligt dækket i forhold til den pågældende rejse. Forsikringen dækker i tilfælde af sygdom eller andre forhold, der kan stå i vejen for rejsens gennemførelse.

Afbestillingsforsikring kan bestilles gennem Asien Eksperten i samarbejde med Gouda Rejseforsikring. Forsikringen skal tegnes ved accept af rejsen. Vilkårene for afbestillingsforsikringen fremgår af forsikringsselskabets forsikringsvilkår. Det er kundens eget ansvar at læse og forstå disse.

Den almindelige danske sygesikring dækker ikke uden for Europa. Asien Eksperten anbefaler derfor, at kunden også tegner en rejseforsikring, der dækker udgifter til lægebehandling, stjålet eller beskadiget bagage, bagageforsinkelse, hjemkaldelse, evakuering o.l.

Rejseforsikring kan bestilles hos Asien Eksperten i samarbejde med Gouda Rejseforsikring op til 4 dage før afrejse. Vilkårene for rejseforsikringen fremgår af forsikringsselskabets forsikringsvilkår. Det er kundens eget ansvar at læse og forstå disse.

 

10. Flytider i rejseplan og billet

De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider.

Efter udsendelse af flybilletter og rejsebevis kan der forekomme tidsændringer, og kunden skal derfor altid kontrollere afgangstiderne og -stederne. Det kan kunden gøre på flyselskabets hjemmeside eller på Travelport ViewTrip.

 

11. Check-in tid/mødetid

Check-in tid fremgår af rejseplanen. Det anbefales, at kunden i god tid tjekker de aktuelle check-in tider for samtlige flyvninger på rejsen. For oversøiske rejser er check-in tid altid minimum 2 timer før afgang.

 

12. Sædevalg

Specifikke sædevalg kan ikke garanteres på nogen flyklasser, medmindre andet er aftalt, eller kunden har betalt for det.

 

13. Bagageregler

På oversøiske flyvninger er indtjekket bagage inkluderet, medmindre andet er anført i tilbuddet.

På indenrigsflyvninger er indtjekket bagage ikke inkluderet, medmindre andet er anført i tilbuddet.

 

14. Bagageopbevaring

Opbevaring af bagage i hotellers opbevaringsrum er altid på eget ansvar. Beskadiget eller bortkommet bagage erstattes ikke af Asien Eksperten.

 

15. Asien Ekspertens ansvar

Asien Ekspertens ansvar over for kunden er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastsat i de internationale konventioner (f.eks. Warszawa-konventionen om international luftbefordring og Athen-konventionen om befordring til søs af passagerer og deres bagage).

Asien Eksperten er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for tab som følge af aflysninger, ændringer, mangler mv., når

  • Aflysningen skyldes, at antallet af tilmeldte til en pakkerejse (grupperejse) er mindre end et angivet minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden inden en angivet frist.
  • Aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes kundens egne forhold.
  • Aflysningen, den manglende opfyldelse eller manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået eller afbødet af Asien Eksperten eller nogen, Asien Eksperten er ansvarlig for.
  • Aflysningen, den manglende opfyldelse eller manglen skyldes udefrakommende omstændigheder, som Asien Eksperten eller nogen, Asien Eksperten er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet.

I alle andre tilfælde end ved pakkerejser (f.eks. flybilletter, hotelophold eller andre turistmæssige ydelser købt alene) agerer Asien Eksperten alene som agent for de anførte flyselskaber, hoteller mv. Asien Eksperten er derfor ikke erstatningsansvarlig for forsinkelser, ændringer, aflysninger, mangler e.l., og kunden henvises til at rette henvendelse direkte til flyselskabet, hotellet mv.

Tillæg i forbindelse med COVID-19: Asien Eksperten gør opmærksom på, at der på alle eller næsten alle destinationer gælder lovbestemmelser og/eller restriktioner relateret til COVID-19. Asien Eksperten har ikke pligt til yderligere at uddybe specifikt, hvilke regler der gælder.

Det er kundens pligt at tilvejebringe relevant og gyldig dokumentation i overensstemmelse med destinationens retningslinjer. Asien Eksperten kan ikke være instans for validering af kundens dokumenter.

Asien Eksperten anbefaler kunden at finde mere information ved relevant kilde, f.eks. Udenrigsministeriet.

 

16. Reklamation

Oplever kunden fejl eller mangler i pakkerejsen, er kunden forpligtet til at gøre Asien Eksperten, flyselskabet, hotellet mv. opmærksom på dette hurtigst muligt efter, at fejlen eller manglen er konstateret. Oplyser kunden ikke om fejlen eller manglen inden for rimelig tid, frafalder retten til at gøre krav gældende.

Er pakkerejsen mangelfuld, og er den oplyst rettidigt, kan kunden jf. pakkerejsens § 22/23 kræve, at Asien Eksperten retter op på manglen, medmindre det er umuligt eller vil koste Asien Eksperten et uforholdsmæssigt beløb, taget manglens omfang i betragtning.

Afhjælpes en fejl eller mangel inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for kunden, kan kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen. Kan Asien Eksperten ikke rette op på manglen, har kunden ret til et forholdsmæssigt afslag i prisen.

Påvirker manglen pakkerejsen væsentligt, har kunden ret til at ophæve aftalen og få samtlige beløb tilbagebetalt.

Opdager kunden fejl eller mangler før eller under rejsen, skal henvendelse rettes til Asien Eksperten hurtigst muligt på telefon og/eller email.

Reklamationer vedrørende turistmæssige ydelser købt alene fremsættes direkte over for flyselskabet, hotellet mv., idet Asien Eksperten alene agerer som agent for de anførte flyselskaber, hoteller mv. og ikke er ansvarlig for mangler, aflysninger, ændringer mv.

 

17. Øvrige betingelser

Der tages forbehold for trykfejl.

 

18. Tvister

Hvis en tvist ikke kan løses mellem parterne, kan kunden indbringe sagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

 

20. Lovvalg og værneting

Ethvert krav mod Asien Eksperten behandles i henhold til dansk ret ved Københavns Byret.

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål vedrørende vores generelle betingelser.

 

Opdateret d. 16. december 2021

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.